Mixta sobre papel industrial  - 153 x 103 cm - 2015

Mixta sobre papel industrial  - 153 x 103 cm - 2015

Mixta sobre papel industrial  - 153 x 105 cm - 2015

Mixta sobre papel industrial  - 153 x 106 cm - 2015

Mixta sobre papel industrial  - 153 x 166 cm - 2015

Mixta sobre papel industrial  - 153 x 190 cm - 2015

Mixta sobre papel industrial  - 152.5 x 155.5 cm - 2016

Mixta sobre papel industrial  - 149.5 x 119 cm - 2015

Mixta sobre papel industrial  - 149.5 x 119 cm - 2015

Mixta sobre papel industrial  - 149.5 x 119 cm - 2015

1A. Políptico - Mixta sobre papel industrial   50 x 50 cm, cada una - 2015

Mixta sobre papel industrial - 50 x 50 cm - 2015.

Mixta sobre papel industrial - 50 x 50 cm - 2015

Mixta sobre papel industrial - 50 x 50 cm - 2015

Mixta sobre papel industrial - 50 x 50 cm - 2015

Mixta sobre papel industrial  - 155 x 156 cm - 2015

Mixta sobre papel industrial  - 153 x 105 cm - 2015

Mixta sobre papel industrial  - 153 x 105 cm - 2015

Mixta sobre papel industrial  - 153 x 105 cm - 2015

Mixta sobre papel industrial  - 110 x 151 cm - 2016